Photographer Agus Santoso Yang Fashion Director Rut Caroline Makeup Kiky Lutan Hair & Hijab Dita Wiradisastra Wardrobe, Dior